Git på Dropbox

Github er en genial tjeneste. For deling av kode, for samarbeid på kode og for å få innsikt i kode er Github uten tvil den foretrukne tjenesten. Github er et så godt verktøy for git at det tok et par år før jeg tok meg bryet med å finne ut hvordan git egentlig fungerer.

Hooks og rekkefølge

Et konstant tilbakevendende problem når man skriver kode til Drupal er at man kan ikke være sikker på at egne hooks kjører etter alle andre hooks. Situasjoner hvor dette er spesielt greit er eksempelvis når man justerer funksjonalitet på skjema for redigering av noder og Menu-modulen sine hooks slår inn etter skreddersømmen.

Drupalicon, logoen til Drupal.

Farvel Wordpress

Tiden er kommet for å ta farvel med det gamle blogg-verktøyet. Wordpress er pent å se på, irriterende å lage funksjonalitet til og enkel å oppgradere om man ofrer sikkerhet på serveren. Jeg kommer ikke til å se meg tilbake.